^Powrót na górę
  
  
  


Dzień Dobry

Otwarcie Przedszkola

!!! UWAGA RODZICE !!!

Zgodnie z decyzją Burmistrza miasta, od poniedziałku 18 maja przedszkole nasze wraca do pracy.

Zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez GIS,  z powrotu do przedszkola w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, tzn. oboje rodzice pracujący lub pracująca, samotna matka.

Należy pamiętać, że pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Spowodowane jest to ograniczeniem mówiącym o tym, że minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na jedno dziecko i każdego opiekuna.

W związku z powyższym, rodzice którzy spełniają powyższe wymagania proszeni są o pilny kontakt z dyrektorem przedszkola w celu zapisania oraz określenia godzin przyprowadzania i odbierania dziecka.

Telefon do przedszkola: 74 645 22 42

Kom. 793 828 688

Adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PROCEDURA POWROTU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA OD DNIA 18 MAJA 2020 R.

 1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, rodzic jest zobowiązany do przekazania dyrektorowi lub opiekunowi informacji o aktualnym stanie zdrowia dziecka drogą telefoniczną lub mailową przed dniem 18 maja 2020 r. lub przed planowanym powrotem dziecka do przedszkola.
 2. Do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie dziecko zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych, w tym kaszlu, kataru, wysypki czy zapalenia spojówek
 3. Objawy wskazujące na zarażenie wirusem SARS-CoV-2 u dziecka to kaszel, katar, gorączka, biegunka, a także przekrwione błony śluzowe nosa i bóle głowy- są podstawą do nie przyjęcia dziecka do przedszkola.
 4. Rodzic ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarza, który może określić czas nie posyłania dziecka do przedszkola.
 5. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic w domu powinien zmierzyć mu temperaturę. Rodzic powiadamiania dzwonkiem pracownika placówki o przyprowadzeniu dziecka. 
 6. Rodzic czeka w szatni przedszkola na pojawienie się pracownika placówki. Pracownik dokona wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka i jego samopoczucia oraz dokona pomiaru temperatury dziecka. Dziecko z temperaturą do 37,2*C nie może uczestniczyć

w zajęciach opiekuńczych na terenie placówki.

 1. Przed kontaktem z pracownikiem przedszkola konieczna jest dezynfekcja rąk przez rodzica płynem dezynfekującym znajdującym się w przedsionku przedszkola.
 2. Dziecko będzie odebrane od rodzica w wyjściu z szatni przedszkola.
 3. Zarówno rodzic jak i pracownik przedszkola muszą mieć zasłonięty nos i usta oraz zdezynfekowane ręce.
 4. W przypadku odesłania dziecka do domu, będzie mogło ono powrócić do przedszkola nie wcześniej niż 48 godzin od chwili odesłania.
 5. W przypadku odbioru dziecka z ogrodu przedszkolnego rodzic powinien oczekiwać na dziecko w wyznaczonym miejscu, przed bramką do ogrodu  przedszkola utrzymując odstęp od innych osób nie mniejszy niż 2 m.
 6. Rodzic odbierając dziecko z budynku przedszkola, wzywa dzwonkiem pracownika przedszkola, który odbiera dziecko z sali, myje z nim ręce i odprowadza do szatni

do rodzica.

DBAJĄC O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO SWOJEGO DZIECKA ORAZ INNYCH OSÓB W PRZEDSZKOLU RODZICE POWINNI:

 1. Wiedzieć, że nie mogą posyłać do przedszkola dzieci, jeśli w domu  przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą zostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 2. Wyjaśnić dziecku, że nie może zabrać do przedszkola swoich ulubionych zabawek ani niepotrzebnych przedmiotów.
 3. Systematycznie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny- nie dotykaniu oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na przywitanie. Regularnie zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania ust podczas kichania czy kasłania.
 4. Pamiętać o konieczności stosowania tych samych zasady, aby dziecko uczyło się przez naśladownictwo dobrego przykładu.

W CZASIE PANDEMII RODZICE POWINNI PAMIĘTAĆ, ŻE W CELU OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI  ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID 19 W PRZEDSZKOLU:

 1. Nie można samodzielne odprowadzać dziecka do sali zabaw. Należy rozebrać dziecko w szatni, założyć obuwie zmienne i oczekiwać na pracownika przedszkola.
 2. Pracownik przedszkola zmierzy dziecku temperaturę i w przypadku prawidłowej (poniżej 37,2ºC) odprowadzi je do właściwej sali zabaw.
 3. Należy zachować dystans od pracownika podczas przekazywania dziecka- minimum 2 m.
 4. Wchodząc na teren przedszkola osoba dorosła musi mieć zakryty nos i usta.
 5. Dziecko powyżej 4 roku życia musi mieć maseczkę ochronną w drodze do i z przedszkola.
 6. Przy podziale dzieci na grupy dyrektor przedszkola bierze pod uwagę zadeklarowane przez rodzica godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 7. Dzieci przebywające w poszczególnych grupach nie będą się przemieszczać – mieszać pomiędzy sobą.
 8. Rodzeństwa przebywają w tych samych grupach- w tym przypadku nie bierze się pod uwagę wieku dzieci.
Copyright © 2016. Przedszkole Publiczne nr 4 Bielawa Rights Reserved.