^Powrót na górę
  
  
  


Informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców

INFORMACJE DLA RODZICÓW

1. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, przedszkole organizuje dla dzieci lekcje religii, za zgodą rodziców, wyrażoną w formie pisemnego oświadczenia. W tym czasie dzieci, które nie uczęszczają na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

2. Przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatne zajęcia dodatkowe:

- religia,

- j. angielski,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia sportowe.


3. W przedszkolu prowadzone są zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, mające na celu niwelowanie dysfunkcji rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym lub rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci - o ile zachodzi taka potrzeba.


4. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Nauczyciele i inne osoby zatrudnione w przedszkolu nie podają dzieciom żadnych leków, chyba że dziecko posiada zaświadczenie pisemne od lekarza o konieczności podawania lekarstwa w godzinach pobytu dziecka w przedszkolu.

Copyright © 2016. Przedszkole Publiczne nr 4 Bielawa Rights Reserved.